Kiến thức Huyệt – Page 3 – Trị Liệu Gia Bảo

☎ Hotline: 0984.711.502

☯ Địa chỉ: P412, HH2A, Linh Đàm, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Khỏe tự nhiên - Đẹp tự nhiên

Kiến thức Huyệt

Huyệt Vân Môn

VÂN MÔN Tên Huyệt:Vân chỉ hơi nước; Môn là nơi ra vào. Nơi con người, Phế khí gống như hơi nước ra vào qua cửa, vì vậy gọi là Vân Môn (Trung Y Cương Mục).Xuất Xứ:Thiên ‘Thuỷ Nhiệt Huyệt’ (T.Vấn 61).Đặc...

Xem tiếp

Huyệt Uyên Dịch

UYÊN DỊCH Tên Huyệt:Huyệt ở chỗ lõm (uyên) ở dưới nách (dịch) vì vậy gọi là Uyên Dịch.Tên Khác:Dịch Môn, Tuyền Dịch.Xuất Xứ:Thiên ‘Ung Thư’ (LKhu.81).Đặc Tính:+ Huyệt thứ 22 của kinh Đởm.+ Huyệt giao hội 3 kinh Cân Âm ở...

Xem tiếp

Huyệt Uyển Cốt

UYỂN CỐT Tên Huyệt:Huyệt ở xương (Cốt) cổ tay (Uyển) vì vậy gọi là Uyển Cốt.Xuất Xứ:Thiên ‘Bản Du’ (LKhu.2)Đặc Tính:+ Huyệt thứ 4 của kinh Tiểu Trường.+ Huyệt Nguyên.Vị Trí:Phía bờ trong bàn tay, nơi chỗ lõm giữa xương móc...

Xem tiếp

Huyệt Ủy Trung

UỶ TRUNG Tên Huyệt:Huyệt nằm ở giữa (trung) nếp gấp nhượng chân (uỷ ) vì vậy gọi là Uỷ Trung.Tên Khác:Huyết Khích, Khích Trung, Thối Ao, Trung Khích, Uỷ Trung Ương.Xuất Xứ:Thiên ‘Bản Du’ (LKhu.2).Đặc Tính:+ Huyệt thứ 40 của kinh...

Xem tiếp