Phương pháp Điều trị

Massage Y thuật Gia Bảo với triết lý tiếp thu có chọn lọc, luôn ứng dụng, tiếp thu tinh hoa Y học hiện đại, kế thừa giá trị Y học Dân tộc.

Y Thuật Gia Bảo vận dụng linh hoạt các phương pháp Điều trị sau:

Nắn chỉnh xương khớp

Vật lý trị liệu

Massage trị liệu

Thập Thủ Đạo