Y học cổ truyền – Trị Liệu Gia Bảo

☎ Hotline: 0984.711.502

☯ Địa chỉ: P412, HH2A, Linh Đàm, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Khỏe tự nhiên - Đẹp tự nhiên

Y học cổ truyền

Giải thích một số từ về mạch

  I. THƯỢNG HẠ LAI KHỨ- Thượng hạ: lên xuống, trên dưới.- Lai khứ: đến đi, vào ra.- Thượng: mạch đi từ Xích (âm) lên đến Thốn (dương) được là Xích âm nhờ có Thốn dương sinh ra mà đi “lên” (bệnh thuộc biểu).- Hạ: mạch đi từ Thốn...

Xem tiếp

Thuật xem mạch

BÀN THÊM VỀ THUẬT XEM MẠCHI. Thứ tự và quy tắc khám bệnh- Thời gian khám bệnh cả ngày, không phải chỉ một buổi sáng sớm. Nghĩa là người bệnh đến có gặp thầy là thầy có khám bệnh.- Khi...

Xem tiếp

Bắt mạch: Thiết chẩn - Mạch Thốn khẩu

Có 03 bộ mạch gồm: mạch thốn, mạch quan và mạch xích.II. MẠCH THỐN KHẨU1.ĐỊNH NGHĨA:- Thốn là Tấc, Khẩu là cái cửa.- Thốn khẩu là cái cửa dài hơn 1 tấc. Do đó mạch Thốn khẩu là đoạn mạch...

Xem tiếp

Nguyên nhân gây bệnh y học cổ truyền

Theo Y học cổ truyền, có 3 nhóm nguyên nhân gây bệnh gồm:Nội nhân: nguyên nhân bên trong. Gồm 7 trạng thái cảm xúc Vui( hỷ), Giận( nộ), Buồn( bi), Lo( ưu), Nghĩ( tư), Kinh( kinh hãi), Sợ( khủng). Khi...

Xem tiếp