Tất cả Kiến thức đầy đủ về Huyệt tra theo Vần – Trị Liệu Gia Bảo

☎ Hotline: 0984.711.502

☯ Địa chỉ: P412, HH2A, Linh Đàm, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Khỏe tự nhiên - Đẹp tự nhiên

Tất cả Kiến thức đầy đủ về Huyệt tra theo Vần

Bất kỳ ai đam mê Y học cổ truyền đều rất lấy làm vui mừng khi có cơ hội được giải thích về tác dụng, vị trí của các Huyệt vị trên cơ thể. 

Càng vui mừng hơn nếu, còn được giải thích chi tiết đến tường tận xuất xứ tên gọi, ý nghĩa, mối liên quan, phối hợp huyệt....

Để tiện cho việc tra cứu, xin giới thiệu đến các khách hàng, các Y Sỹ, Bác Sỹ, những người đam mê Y học cổ truyền toàn bộ các thông tin liên quan đến các Huyệt Vị trên cơ thể. 

Chỉ cần Click trực tiếp vào vần để xem các Huyệt liên quan

Âm bao
Âm cốc
Âm đô
Âm khích
Âm lăng tuyền
Âm liêm
Âm thi
Ân môn


Bạch hoàn du
Bàng quang du
Bào hoang
Bất dung
Bế quan
Bỉnh Phong
Bô lăng
Bộc tham

C

Cách du
Cách quan
Cao hoang
Cấp mạch
Chi âm
Chi câu
Chi chính
Chí thất
Chiếu hải
Chính dinh
Chu vinh
Chương môn
Cơ môn
Côn lôn
Công tôn
Cư cốt
Cư liêu
Cực tuyền

D

Dịch môn
Du phủ
Dũng tuyền
Dương bạch
Dương cốc
Dương cương
Dương giao
Dương khê
Dương lăng tuyền
Dưỡng lão
Dương phu
Dương trì
Duy đao

Đ

Đại bao
Đại chung
Đại cư
Đại đô
Đại đôn
Đại hách
Đại lăng
Đái mạch
Đại nghinh
Đại trử
Đại trường du
Đầu duy
Đầu khiếu âm
Đầu lãm khấp

E

Ế phong

G

Giải khê
Gian sử
Giao tín
Giáp xa

H

Hạ cư hư
Hạ liêm
Hạ liêu
Hạ quan
Hãm cốc
Hàm yến
Hành gian
Hậu khê
Hiệp bạch
Hiệp khê
Hòa liêu
Hoăc trung
Hoàn cốt
Hoàn khiêu
Hoang du
Hoang môn
Hoành cốt
Hoạt nhục môn
Hội dương
Hội tông
Hợp cốc
Hợp dương
Hung hương
Huyền chung
Huyên ly

K

Khâu hư
Khế mạch
Khí hải du
Khí hộ
Khí huyệt
Khí xá
Khí xung
Khích môn
Khố phòng
Khổng tối
Khúc sai
Khúc tân
Khúc trạch
Khúc trì
Khúc tuyền
Khúc viên
Khuyết bồn
Kiên liêu
Kiên ngoại du
Kiên ngung
Kiên tỉnh
Kiên trinh
Kiên trung du
Kim môn
Kinh cốt
Kinh cừ
Kinh môn
Kỳ môn

Lạc khước
Lãi câu
Lao cung
u cốc
Lê đoài
Liệt khuyết
Linh đạo
Linh khư
Lư tức
Lương môn

M

Mục song
My xung

N

Não không
Nghinh hương
Ngoại khâu
Ngoại lăng
Ngoại quan
Ngọc chẩm
Ngũ lý
Ngư tế
Ngũ xứ
Nhân nghênh
Nhật nguyệt
Nhị gian
Nhĩ môn
Nhiên cốc
Nhũ căn
Nhu du
Nhu hôi
Nhũ trung
Nội đình
Nội quan

Ô

Ốc ế
Ôn lưu

P

Phách hộ
Phế du
Phi dương
Phong long
Phong môn
Phong thi
Phong trì
Phù bạch
Phù đốt
Phù kích
Phụ phân
Phủ xá
Phúc ai
Phúc kết
Phục lưu
Phục thố

Q

Quan môn
Quan nguyên du
Quang minh
Quang xung
Quy lai
Quyền liêu
Quyết âm du

S

Suất cốc

T

U

U môn
Ưng song
Ủy dương
Ủy trung
Uyển cốt
Uyên dịch

V

Vân môn
Vị du
Vị Hương

X

Xích trạch
Xung dương
Xung môn

Y

Y Hy
Ý xá

Tin cùng chuyên mục

Tất cả Kiến thức đầy đủ về Huyệt tra theo Vần Huyệt Y Xá Huyệt Y Hy Huyệt Xung Môn Huyệt Xung Dương Huyệt Xích Trạch Huyệt Vị Thương Huyệt Vị Du Huyệt Vân Môn Huyệt Uyên Dịch