Kiến thức Huyệt – Page 48 – Trị Liệu Gia Bảo

☎ Hotline: 0984.711.502

☯ Địa chỉ: P412, HH2A, Linh Đàm, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Khỏe tự nhiên - Đẹp tự nhiên

Kiến thức Huyệt

Huyệt Âm Khích

ÂM KHÍCH Tên Huyệt:Vì huyệt là Khích huyệt của kinh thủ Thiếu Âm, vì vậy gọi là Âm Khích (Trung Y Cương Mục).Tên Khác:Âm Ky, Thạch Cung, Thiếu Âm Khích, Thủ Thiếu Âm.Xuất Xứ:Giáp Ất Kinh. Đặc Tính: + Huyệt thứ 6 của...

Xem tiếp

Huyệt Âm Đô

ÂM ĐÔ  Tên Huyệt: Huyệt ở vị trí (vùng) thuộc Âm mà lại là nơi hội tụ của Kinh Thận và mạch Xung, vì vậy gọi là Âm Đô (Trung Y Cương Mục). Tên Khác: Thạch Cung, Thông Quan, Thực Cung. Xuất Xứ: Giáp Ất Kinh. Đặc...

Xem tiếp

Huyệt Âm Cốc

ÂM CỐC  Tên Huyệt: Huyệt nằm ở hõm nếp nhượng chân, giống hình cái hang = cốc, lại ở mặt trong chân (mặt phía trong = Âm), vì vậy gọi là Âm Cốc. Xuất Xứ: Thiên ‘Bản Du’ (LKhu.2). Đặc Tính: + Huyệt thứ 10 của...

Xem tiếp

Huyệt Âm Bao

ÂM BAO Tên Huyệt:Huyệt nằm ở vùng âm, Bao ở đây có ý chỉ là huyệt bao bọc cho tạng bên trong vì huyệt là cửa ngõ (gian) của túc Thiếu Âm Thận và túc Thái Âm Tỳ (Trung Y Cương...

Xem tiếp