Giải phẫu cơ cánh tay – Trị Liệu Gia Bảo

☎ Hotline: 0984.711.502

☯ Địa chỉ: P412, HH2A, Linh Đàm, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Khỏe tự nhiên - Đẹp tự nhiên

Giải phẫu cơ cánh tay

Cùng chuyên mục:

Giải phẫu cơ cánh tay

Trị liệu đau cơ cánh tay

Tập luyện tốt cho cơ cánh tay

giải phẫu cơ cánh tay trị liệu gia bảo

Giải phẫu cơ cánh tay

Cơ cánh tay gồm cơ gấp( cơ nhị đầu cánh tay, cơ cánh tay, cơ cánh tay quay), cơ duỗi( cơ tam đầu cánh tay, cơ khuỷu, cơ sấp tròn, cơ sấp vuông, cơ ngửa)


NHÓM CƠ CÁNH TAY TRƯỚC - CƠ GẤP

vị trí mặt trước cánh tay, chức năng co cơ tay. Gồm cơ nhị đầu cánh tay biceps brachii, cơ cánh tay brachioradialis, cơ cánh tay quay brachioradialis

cơ gấp cánh tay

cơ nông: cơ nhị đầu biceps brachii. Cơ sâu: cơ cánh tay brachialiss

Thần kinh chi phối: các cơ này đều do thần kinh cơ bì vận động chi phối

· Cơ nhị đầu cánh tay biceps brachii

giai phau co nhi biceps brachii

Nguyên ủy: có hai đầu nguyên ủy, bám vào xương vai. Đầu dài bám vào củ trên ổ chảo. Đầu ngắn bám vào mỏm quạ.

Bám tận: bám vào lồi củ xương quay.

· Cơ cánh tay brachialis

giai phau co canh tay

đi từ mặt trước xương cánh tay tới mỏm vẹt xương trụ

 Cơ cánh tay quay brachioradialis

cơ cánh tay quay brachioradialis

cơ cánh tay quay đi từ phần dưới bờ ngoài xương cánh tay tới xương quay( ở ngay trên mỏm châm). Ngoài chức năng gấp cẳng tay, cơ này còn sấp và ngửa cẳng tay về vị trí trung gian.

NHÓM CƠ CÁNH TAY SAU - CƠ DUỖI

giai phau co tay sau

Ảnh chụp nghiêng cánh tay, cơ tay sau là nửa trái, cơ tay trước - nửa phải

Cơ tay sau gồm: cơ tam đầu cánh tay triceps brachii, cơ khuỷu anconeus

· cơ tam đầu cánh tay Triceps brachii

giai phau co tam dau canh tay

Cơ tam đầu cánh tay triceps brachii có 3 đầu nguyên ủy: đầu dài vào dưới củ ổ chảo xương vai, các đầu ngoài và trong vào mặt sau xương cánh tay

· cơ khuỷu anconeus

giai phau co khuyu anconeus

cơ khuỷu đi từ mỏm trên lồi cầu ngoài xương cánh tay tới mỏm khuỷu xương trụ

Tóm tắt giải phẫu cơ cánh tay

Cơ mặt trước: cơ nhị đầu biceps brachii( ngoài), cơ cánh tay( trong) brachialis, cơ cánh tay vận động  brachioradialis. Chức năng co gấp cánh tay. Thần kinh cơ bì vận động. 

Cơ mặt sau: cơ tam đầu triceps brachii, cơ khuỷu anconeus. Chức năng duỗi cánh tay.

Tin cùng chuyên mục

Giải phẫu cơ mông Giải phẫu cơ háng Giải phẫu chi tiết cơ vận động khi tập Yoga Cơ cắn masseter Giải phẫu chi tiết cơ mặt Giải phẫu chi tiết các cơ đầu mặt Giải phẫu các cơ nhai( masticatory muscles) Giải phẫu chi tiết cơ cẳng tay Giải phẫu cơ bàn tay Giải phẫu cơ cẳng tay